Faktlar

Şüuraltı zehnin sirləri: davranışlar, dərketmə və şəxsiyyət necə formalaşır?

İndiyə qədər fikirlərinizi, hərəkətlərinizi və qərarlarınızı hansı gizli qüvvələrin formalaşdırdığını heç düşünmüsünüzmü? David Eagleman “Incognito” kitabında şüursuz zehnin sirli dünyasına işıq salır. Kitabda ətrafımızda olanların və təcrübələrimizin qavrayışımı necə formalaşdırmağından, emosiyalarımızın və qərəzlərimizin qərar qəbuletmə prosesinə necə təsir etdiyindən, davranışlarımızı formalaşdıran şüuraltı qüvvələrdən bəhs edilir.

Bu dəfəki yazımızda David Eaglemanın müəllifi olduğu Incognito kitabının mövzusu olan şüuraltı zehn barədə əsas fikirlərdən və nəticələrdən bəhs edirik.

Şüuraltı şüursuz ağıl

şüuraltı zehin

Bu kitab şüuraltında idarə edə bilmədiyimiz düşüncələrimizin və istəklərimizin hərəkətlərimizə necə təsir edə biləcəyini göstərərək şüursuz ağıl ideyasının insan davranışına təsirini izah edir. Qərar qəbul edərkən, insanlar ümumiyyətlə, şüuraltı prosesləri nəzərə almır. Bir çox hallarda insanlar xəbəri olmadan və ya haqlılıq payını anlamadan mühakimə edirlər. Məsələn, rasional düşüncələrlə hərəkət etmək əvəzinə, insanlar tez-tez irrasional qorxu və ya istəklərə əsaslanaraq sağlamlıqları ilə bağlı seçimlər edirlər.

Bunun səbəblərindən biri davranışlarımıza və qərar vermə proseslərimizə ətrafımızdakı kiçik işarələrin belə təsir etməsidir. Zehnimizin bu hissəsini idarə edə bilmədiyimiz üçün oradakı proseslər biz fərqində olmadan bizim hərəkətlərimizi formalaşdırır. Məsələn, supermarketlərdə səslənən musiqi müştərilərin istəmədən normaldan daha çox mal almasına səbəb ola bilər.

Şüuraltı Dərketmə

şüuraltı dərketmə

Beynimiz qavrayışlarımızın formalaşmasında diqqət, gözlənti və təcrübənin rolunu nəzərə alaraq məlumatları emal edir. Qavrama sadə proses deyil. Biz sadəcə olaraq ətrafımızdan məlumat almırıq; daha doğrusu, beynimiz bu informasiyada məna axtarır, daim onu anlamağa çalışır. Bu proses zamanı əvvəlki biliklərə və ya gözləntilərə əsaslanan boşluqları doldurmağa çalışır.

Baxmayaraq ki, insanlar görmə və eşitmə kimi əsas hisslər baxımından ortaq anlayışlara sahib olsalar da, onların hər hansı proses haqqındakı şərhləri fərdi təcrübələrinə və ətraf mühitə görə çox fərqli ola bilər. Başqa sözlə, eyni şeyə baxan iki insan özünəməxsus inancları və mədəni qərəzləri səbəbindən tamamilə fərqli nəticələrə gələ bilər.

Qavrayış hər hansı bir amillə məhdudlaşmır, əksinə keçmiş təcrübələr, mövcud şərait, mədəniyyətə əsaslanan inanclar və s. daxil olmaqla müxtəlif amillərdən təsirlənir. Bu, insanın davranışına və qərar qəbul etməsinə təsir edən mürəkkəb bir prosesdir.

Şüuraltı Qərar vermə

şüuraltı qərar vermə

Emosiyalar və qərəzlər seçimlərimizdə – qərar qəbuletmə prosesində həlledici rol oynayır. Çətin bir qərarla qarşılaşdıqda, tez bir nəticəyə gəlməyimizə kömək etmək üçün tez-tez evristikaya (zehni qısa yollar) etibar edirik. Lakin bu qısa yollar bir çox hallarda bizim maraqlarımıza uyğun gəlməyən qərəzli qərarlara gətirib çıxara bilər. Bundan əlavə, sahib olduğumuz və ya ətrafımızdakı mədəni və sosial amillərin qərar qəbuluna təsiri inanclarımızı və yanaşmamızın formalaşmasında böyük rol oynayır. Nəticədə biz düşündüyümüzdən və istədiyimizdən fərqli qərarlar qəbul edə bilərik.

Duyğular bizi doğru və ya yanlış hiss etdiklərimizə yönəldən daxili kompas kimi çıxış edə bilər. Bu emosional rəhbərlik faktların aydın olmayan və ya şərh edilməsi çətin ola biləcəyi vəziyyətlərdə xüsusilə vacibdir. Bəzən faydalı ola bilsə də, düzgün idarə edilmədikdə və başa düşülmədikdə irrasional qərarlara da səbəb ola bilər.

Öz koqnitiv qərəzlərimizi başa düşmək bizə səhv fərziyyələr və ya qərəzli təsəvvürlər əsasında irrasional seçim edə biləcəyimizi anlamağa imkan verir. Bu qərəzləri tanımaqla və onların etibarlılığını şübhə altına almaqla biz hiss və ya inanclara deyil, faktlara əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul edə bilərik.

Mənlik və şəxsiyyət

şəxsiyyət

Şüurlu və şüursuz proseslərin birləşməsi mənlik hissimizi formalaşdırır. Şüuraltı proseslər birbaşa davranışımıza təsir edir, şəxsiyyətimizi incə şəkildə formalaşdırmağa kömək edir. Sosial və mədəni təsirlər özümüzə və ətrafımızdakı dünyaya baxışımıza dərindən təsir edir.

Ailə üzvlərindən, həmyaşıdlarından, müəllimlərdən və ya bütövlükdə cəmiyyətdən olan gözləntilər mənlik hissimizi formalaşdıra bilər. Bu gözləntilər bizi, bizim üçün ən yaxşı olanı deyil, başqalarının nə istədiyini düşündüyümüzə əsaslanaraq qərar verməyə vadar edə bilər. Mədəni normalar və dəyərlər beynimizə dərin kök salıb və ətrafımızdakı dünya ilə münasibətimizə təsir edə bilər.

Həmçinin, şəxsiyyət dil və ünsiyyət üslubları ilə formalaşır. Bəzi sözlər və ya ifadələr kontekstdən, mədəniyyətdən və ya regional dialektlərdən asılı olaraq fərqli mənalar daşıyır. Bu o deməkdir ki, dil fərdlərin özləri və icmalarında başqaları ilə münasibətləri haqqında düşüncələrini formalaşdıra bilər. Bundan əlavə, ünsiyyət üslubları fərdin şəxsiyyətini daha da formalaşdıran gender rolları və ya nəsil fərqlərindən təsirlənə bilər.

Sizin üçün maraqlı ola biləcək yazı: İstək, ağıl və şübhə – Həyat üçbucağı

Ümumi xülasə və əsas təhlillər

Kitabda təqdim olunan əsas fikirlərdən bəziləri bunlardır:

  • Ağlımız aysberqin görünən hissəsidir; zehni fəaliyyətlərimizin çoxu səthin altında – şüuraltında baş verir.
  • Beynimiz şüuraltında davamlı olaraq məlumatları emal edir və qərarlar qəbul edir. Şüurlu zehnimiz isə yalnız bu qərarlar qəbul edildikdən sonra xəbərdar olur.
  • Şüuraltı zehin davranışımızın, düşüncələrimizin və duyğularımızın formalaşmasında həlledici rol oynayır. Keçmiş təcrübələrimiz, inanclarımız və dəyərlərimiz şüuraltı zehnimizə və onun verdiyi qərarlara təsir göstərir.
  • Beynimiz sabit deyil; onlar bizim təcrübələrimizə və ətraf mühitə cavab olaraq daim uyğunlaşır və dəyişirlər. Bu neyroplastiklik prosesi bizə həyatımız boyu yeni bacarıq və davranışlar öyrənməyə imkan verir.
  • Reallığı qavramağımız mütləq dəqiq deyil; beynimiz tez-tez biliklərimizdəki boşluqları doldurur və obyektiv həqiqəti əks etdirməyən tutarlı bir hekayə yaradır.

Kitabdakı əsas təhlili məqamlardan bəziləri bunlardır:

  • Şüuraltı zehnimiz davranışımıza güclü təsir göstərir. Bu məlumatdan vərdişlərimizi dəyişdirmək və həyatımızı yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edə bilərik.
  • İnanclarımız və dəyərlərimiz şüuraltı zehnimizi formalaşdıra və qərar vermə proseslərimizə təsir edə bilər; ona görə də biz onları düzgün istifadə etməliyik.
  • Yeni təcrübələrə və ideyalara açıq olmaq beynimizi yenidən formalaşdırmağa və idrak qabiliyyətlərimizi inkişaf etdirməyə kömək edə bilər.
  • Davranışımızın gizli qüvvələrini başa düşsək, şəxsi inkişafa nail ola bilərik.

Azimoff

Academic researcher, writer, blogger

Oxşar yazılar

Back to top button