Elm

Eksperimental arxeologiya – alt paleolit daş alət çantası

Bu videoda eksperimental arxeologiya metodu ilə alt paeolitik daş alət çantası hazırlanmışdır. Şaydaşlarından olduvan və acheulean alətlərin hazırlanma texnikləri və metodları ərazidə-toplanma yerində izahlı göstərilmişdir.

İki hissədən ibarət olan videolarda birinci (part 1) hissədə çay yatağından alət hazırlamaq üçün material- gravel daşlar toplanılmışdır. Burada ilk öncə çaydaşlarından yumru, uzun, sərt, yumşaq, ağır, yüngül və.s olmaqla bir çox çeşiddə zərbə alətlər (vurgaç), hammerstone (çəkiclər) toplanılmışdır. Sonra isə alt paeolitin (Lower Paleolithic) olduvan axe və chopper (olduvan tipli balta və qazıyıcı, qaşovlar, kəsici, doğrayıcı, bölücü) (Mode 1 tools) və acheuleanaxe (Mode 2) (aleş əl baltaları) alət hazırlığı üçün çaydaşları (pubble stone) toplanılmışdır.

İkinci hissədə isə toplanan daşlardan yuxarıda adları keçən alt paleolit indesturiyasının daş alət çantasına girən alət tiplərinin- olduvan və aşel alətlərinin hazırlanması prosesi əyani göstərilmişdir.

Ejder Babazade

Prehistorical archaeologist, research fellow

Oxşar yazılar

Back to top button